Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata – międzynarodowa kampania odbywająca się co roku na całym świecie. W tym roku trwa od 15 do 17 września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości społeczeństwa w dziedzinie ekologii. Uczniowie „samochodówki ” wraz z nauczycielami w pierwszym dniu akcji posprzątali teren przy ulicy Kilińskiego

Galeria zdjęć: