h-1

 

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Półrocze I

od 04 września 2017 r. do  19 stycznia 2018 r./do 15 grudnia 2017 r. klasy maturalne

1.

Wystawienie zagrożeń

do 08.12.2017r / klasy maturalne do 10.11.2017r

2.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na półrocze (na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

11-14 grudnia 2017r.

(na zebraniach z rodzicami) /klasy maturalne 13- 15 listopada 2017r

3.

Wystawienie ocen semestralnych

do 13.01. 2017r  /klasy maturalne 08.12.2017

4.

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

24 stycznia 2018r

5.

Posiedzenie plenarne RP

28 luty 2018r

6.

Zebrania z rodzicami  stałe dni  i godziny:

Poniedziałek T2/ZSZ 3/ZSZ 2 oraz ZSZ S -  godz. 16.30

Wtorek   T6 – godz. 16.30   

Środa   T5/ZSZ7 – godz. 16.30   

Środa – T4  - godz. 16.30

  1. Wrzesień

 

spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem Centrum

 

  1. Pozostałe terminy zebrań:

        - listopad

     

         - grudzień

           

               - styczeń

 

 

 

 

 

-06 - 07 września 2017r

 

-11  września 2017r.godz.17.00

 

- 13- 15 listopada 2017r+ konsultacje

 

-11 -13  grudnia 2017r + konsultacje                                                                  

-22-24 stycznia 2018r

7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

Þ wrzesień

Þ październik

Þ listopad, grudzień

Þ styczeń

 

Þ 14 września  2017r.

Þ termin do ustalenia

Þ 29 listopada 2017r.

Þ 25.01.2018r

8.

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani

przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu

 

Ważne terminy

 

1.

Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):

Þ wszystkie klasy

 

 

Þ do 08 września 2017r

2.

Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych)

Þ do 30 września 2017 r.

3.

Termin składania deklaracji dotyczących

 egzaminu maturalnego i zawodowego

Zgodnie z terminem OKE

 

Uwaga! Nauczyciele ubiegający się o stopnie awansu zawodowego

(mianowany, dyplomowany) powinni złożyć wnioski o rozpoczęcie stażu (razem z projektem planem rozwoju zawodowego) najpóźniej do dnia 14  września 2017r.

 

WYDARZENIA SZKOLNE

Lp.

Zdarzenie

Termin/osoba odpowiedzialna

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 04.09. 2017r.

 

 

 

Szczegółowe terminy i osoby odpowiedzialne ustali zespół zadaniowy każdej ze szkół–

WAŻNE WYDARZENIA  W ŻYCIU SZKOŁY

 Rada Pedagogiczna zostanie zapoznana

 z propozycjami  zespołu podczas konferencji w miesiącu wrześniu

 

2

Ślubowanie klas pierwszych- 28 września  2017r.

3

Rajd klas 1 – 29 września 2017r.

4

Dzień Języków Obcych – wrzesień /październik 2017r.

5

Dzień Komisji Edukacji Narodowej -akademia październik 2017r.

6

Święto Niepodległości –apel - listopad 2017r.

7

Andrzejki, Hallowen, Mikołajki- listopad/grudzień 2017r.

8

Szkolne Jasełka, spotkania wigilijne -grudzień 2017r.

9

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2018r.

10

Studniówka – styczeń 2018r.

11

Walentynki- luty 2018r.

12

„Dni Otwarte w CKZiU”

13

„Ostatni dzwonek”, uroczystość pożegnania  klas programowo najwyższych; 27 kwietnia 2018r.

14

Festiwal Zawodów,  Targi Pracy  2018r.

15

Dzień Sportu w CKZiU maj/czerwiec 2018r.

16

Dzień Bezpieczeństwa maj/czerwiec2018r.

17

Zakończenie roku szkolnego – akademia, czerwiec 2018r.

18

Inne wydarzenia- zgodne ze specyfiką szkoły

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Lp.

Zdarzenie

Termin

 

 

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

04 września 2017r

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2017r

3.

Ferie zimowe.

29 stycznia – 11 luty 2018r

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018r

5.

Zakończenie zajęć w klasach –

  • programowo najwyższych Tech:
  • pozostałych:

 

27 kwietnia 2018r

22 czerwca 2018r

6.

Egzaminy:

- egzamin maturalny

 

- egzamin potwierdzający kwalifikacje     

   w zawodzie

- egzamin gimnazjalny

 

 

od 04maja 2018r

 

terminy zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

18, 19, 20 kwietnia 2018r.

 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r

 

8.

Ferie letnie

23 czerwca do 31 sierpnia 2018r

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

            – etap pisemny sesja zimowa

            – etap pisemny sesja letnia

 

 

 

04, 07, 08,  maja 2018r

 

 

11 stycznia 2018r

19 czerwca 2018r

 

 10.                                  

Dni do odpracowania:

 

- 01 czerwca 2018 r

 

 

 

 

 

 

Proponowane terminy:

 

28 kwietnia 2018r.