h-1

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Półrocze  II

od 22 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

 

1.

Wystawienie zagrożeń

Klasy programowo najwyższe:

Pozostałe klasy

Klasy III Technikum (praktyka zawodowa)

 

 

do 22  marca 2018r

do  18  maja 2018r

od 07 maja 2018r. 

2.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na semestr/rok (na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

26 – 28  marca 2018r (klasy maturalne)

23-25  kwietnia 2018r ( klasy III praktyka kwiecień/ maj)                                          

21 – 23 maja 2018r  (poz. klasy)

3.

Wystawienie ocen rocznych

Klasy programowo najwyższe:

Pozostałe klasy

 

do 20 kwietnia 2018r

do 15 czerwca 2018r

4.

Posiedzenia klasyfikacyjne RP:

Klasy programowo najwyższe.

Pozostałe klasy

 

25 kwietnia 2018r

20 czerwca 2018r.

25 czerwca 2018r.

5.

Posiedzenia plenarne RP

 sierpień 2018 r(do ustalenia)

6.

Zebrania z rodzicami

Þ marzec – konsultacje dla rodziców  i zebrania klas wszystkich

Þ kwiecień – zebranie dla klas III technikum

 

Þ maj – konsultacje dla rodziców pozostałych klas

 

Þ 26-28  marca 2018r +konsult

 

Þ 23-25 kwietnia 2018r+konsult

 

Þ 21-23 maja 2018r +konsult

     

7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

                    Þ luty

                    Þ kwiecień,

 

Þ 28 luty 2018r.(*)

Þ termin do ustalenia(*)

8.

Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu

 

Ważne terminy

 

1.

Rekolekcje wielkopostne

2018r

2.

Promocja CKZiU „Dni otwarte”

marzec-czerwiec  2018r

3.

Komisja Rekrutacyjna

czerwiec/lipiec, sierpień2018r.-CKU

4.

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

od 24 do 30 sierpnia 2018r/od 21 sierpnia 2018r

5.

Wykonywanie zadań związanych

z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.

od 25 czerwca do 29 czerwca 2018r oraz

od 20 do 31 sierpnia 2018r.

 

WYDARZENIA SZKOLNE

Lp.

Zdarzenie

Termin/osoba odpowiedzialna

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 04.09. 2017r.

 

 

 

Szczegółowe terminy i osoby odpowiedzialne ustali zespół zadaniowy każdej ze szkół–

WAŻNE WYDARZENIA  W ŻYCIU SZKOŁY

 Rada Pedagogiczna zostanie zapoznana

 z propozycjami  zespołu podczas konferencji w miesiącu wrześniu

 

2

Ślubowanie klas pierwszych- 28 września  2017r.

3

Rajd klas 1 – 29 września 2017r.

4

Dzień Języków Obcych – wrzesień /październik 2017r.

5

Dzień Komisji Edukacji Narodowej -akademia październik 2017r.

6

Święto Niepodległości –apel - listopad 2017r.

7

Andrzejki, Hallowen, Mikołajki- listopad/grudzień 2017r.

8

Szkolne Jasełka, spotkania wigilijne -grudzień 2017r.

9

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2018r.

10

Studniówka – styczeń 2018r.

11

Walentynki- luty 2018r.

12

„Dni Otwarte w CKZiU”

13

„Ostatni dzwonek”, uroczystość pożegnania  klas programowo najwyższych; 27 kwietnia 2018r.

14

Festiwal Zawodów,  Targi Pracy  2018r.

15

Dzień Sportu w CKZiU maj/czerwiec 2018r.

16

Dzień Bezpieczeństwa maj/czerwiec2018r.

17

Zakończenie roku szkolnego – akademia, czerwiec 2018r.

18

Inne wydarzenia- zgodne ze specyfiką szkoły

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Lp.

Zdarzenie

Termin

 

 

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

04 września 2017r

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2017r

3.

Ferie zimowe.

29 stycznia – 11 luty 2018r

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018r

5.

Zakończenie zajęć w klasach –

  • programowo najwyższych Tech:
  • pozostałych:

 

27 kwietnia 2018r

22 czerwca 2018r

6.

Egzaminy:

- egzamin maturalny

 

- egzamin potwierdzający kwalifikacje     

   w zawodzie

- egzamin gimnazjalny

 

 

od 04maja 2018r

 

terminy zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

18, 19, 20 kwietnia 2018r.

 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r

 

8.

Ferie letnie

23 czerwca do 31 sierpnia 2018r

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

            – etap pisemny sesja zimowa

            – etap pisemny sesja letnia

 

 

 

04, 07, 08,  maja 2018r

 

 

11 stycznia 2018r

19 czerwca 2018r

 

 10.                                  

Dni do odpracowania:

 

- 01 czerwca 2018 r

 

 

 

 

 

 

Proponowane terminy:

 

28 kwietnia 2018r.