Zajęcia dodatkowe

Przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Jana Kilińskiego w Sosnowcu działa uczniowskie koło ekologiczne. W roku szkolnym 2005 / 20006 w kole pracują uczniowie klas drugich i trzecich technikum, których zapisało się aż 20. W tym roku przed członkami koła poza typowymi zadaniami wynikającymi z charakteru koła stoją zadania wynikające z przystąpienia szkoły do programu GLOBE. To członkowie koła są pierwszymi osobami realizującymi zadania związane z wprowadzeniem programu w szkole. Na dzień dzisiejszy prowadzą badania w zakresie hydrologii. Niedługo zamieścimy zdjęcia z prac koła.

Pomiary

Nasze pomiary przeprowadzamy w zakresie badań hydrologicznych.
Na poniższej mapie kolorem czerwonym zaznaczone sa punkty pomiarowe, w których raz w tygodniu dokonujemy pomiarów.
Zieloną kropką zaznaczona jest Nasza szkoła:

Wyniki pomiarów:

Pomiary w punkcie: Czarna Przemsza

Temp - 0C, przewodność - uS/cm, przeźroczystość - cm.

Data Temp PH Przew.1 Przeź.2
25.10.2005 8,3 7,1 1747 65
02.11.2005 7,2 7 1740 65
08.11.2005 6,2 6,8 1750 65
15.11.2005 5,9 7,2 1697 61
22.11.2005 -1,5 7,1 1687 44
29.11.2005 2,9 7,1 1440 44
06.12.2005 1,6 7,2 1503 69
13.12.2005 1,8 7,1 1482 60
20.12.2005 0,2 7,2 1507 69
27.12.2005 -1,5 7,2 1507 62
03.01.2006 0,0 7 1420 60
10.01.2006 -1,6 7,2 1300 67
31.01.2006 0,0 7 1270 65
07.02.2006 0,9 6,9 1233 66
14.02.2006 -1,1 7,1 1320 69
21.02.2006 -0,9 7,2 1320 68
23.02.2006 -0,9 7,2 1333 68
02.03.2006 0,9 7,2 1270 68
09.03.2006 -1,0 7,1 1317 83
16.03.2006 -0,8 7,2 1353 70
23.03.2006 -0,8 7 1217 72
30.03.2006 8,6 7,1 1233 72
06.04.2006 -1,0 7,2 1210 69
13.04.2006 6,0 7,2 1217 62
20.04.2006 8,3 7,2 1270 70
27.04.2006 14,5 7,1 1254 72

1 Przewodność, 2 Przeźroczystość

Pomiary w punkcie: Brynica

Temp - 0C, przewodność - uS/cm, przeźroczystość - cm.

Data Temp PH Przew.1 Przeź.2
25.10.2005 8,5 7,4 1957 67
02.11.2005 7,3 7,2 1953 69
08.11.2005 6,5 7,2 1913 69
15.11.2005 5,8 7,1 1700 69
22.11.2005 -1,6 7 1633 61
29.11.2005 2,8 7,2 1673 63
06.12.2005 1,6 7,2 1507 60
13.12.2005 1,8 7,1 1473 61
20.12.2005 0,2 7,1 1497 44
27.12.2005 -1,5 7,1 1517 62
03.01.2006 0,0 7,1 1440 62
10.01.2006 -1,6 7,1 1307 60
31.01.2006 0,0 7,2 1253 67
07.02.2006 0,9 7,2 1230 66
14.02.2006 -1,0 7,1 1313 44
21.02.2006 -0,9 7,2 1320 69
23.02.2006 -0,9 7,1 1317 68
02.03.2006 0,9 7,2 1257 65
09.03.2006 -1,1 7 1247 67
16.03.2006 -1,1 7,3 1327 69
23.03.2006 -0,8 7,3 1233 69
30.03.2006 8,7 7,2 1227 69
06.04.2006 -0,9 7,2 1247 67
13.04.2006 5,8 7,4 1208 70
20.04.2006 8,5 7,4 1230 69
27.04.2006 14,6 7,3 1240 72

1 Przewodność, 2 Przeźroczystość

Pomiary w punkcie: Stawiki

Temp - 0C, przewodność - uS/cm, przeźroczystość - cm.

Data Temp PH Przew.1 Przeź.2
25.10.2005 8,4 7,2 1933 85
02.11.2005 7,1 7,1 1817 73
08.11.2005 6,4 7,1 1823 82
15.11.2005 6,1 7,2 1530 82
22.11.2005 -1,8 6,9 1503 86
29.11.2005 3,0 7,3 1490 86
06.12.2005 1,5 7,3 1427 90
13.12.2005 1,8 7,1 1427 90
20.12.2005 0,1 7,1 1407 90
27.12.2005 -1,7 6,9 1403 95
03.01.2006 0,1 7,2 1253 88
10.01.2006 -1,5 7,3 1243 78
31.01.2006 0,0 7,1 1137 77
07.02.2006 1,0 7,1 1083 78
14.02.2006 -1,0 7,1 1107 84
21.02.2006 1,0 7,1 1047 83
23.02.2006 -1,1 7,1 1027 82
02.03.2006 1,0 7,1 1037 86
09.03.2006 -1,0 7,3 1028 82
16.03.2006 -0,9 7,2 1038 83
23.03.2006 -0,8 7,1 1020 86
30.03.2006 9,0 7,2 1020 90
06.04.2006 -1,0 7,2 1022 88
13.04.2006 6,0 7,2 1017 90
20.04.2006 8,9 7,0 1020 90
27.04.2006 15,1 7,1 1030 91

1 Przewodność, 2 Przeźroczystość


Co to jest Program GLOBE?

Program GLOBE w ZSME im. Jana Kilińskiego

W dniu 22 kwietnia 1997 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej zawarło umowę z Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych w sprawie realizacji Programu GLOBE w Polsce. Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 104 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 13000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.

Misję Programu GLOBE można zdefiniować w trzech następujących punktach:

 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego.
 2. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.
 3. Propagowanie naukowego rozumienia świata.

EFEKTY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE TO:

 1. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczestników Programu, całej społeczności szkolnej, a nawet lokalnych podmiotów współpracujacych w jego realizacji.
 2. Doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami informatycznymi i pomiarowymi zgodnie z przyjętymi metodami i procedurami.
 3. Tworzenie bazy danych w zakresie wybranych parametrów środowiska, badanych według standardów przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 4. Dysponowanie zasobami danych pozyskiwanych w wyniku badań prowadzonych w naszym kraju, oraz innych krajach uczestniczących w Programie, a także korzystanie z unikalnych danych pozostających w gestii Urzędu do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych oraz innych rządowych agencji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 5. Dostęp do pomocniczych materiałów edukacyjnych ułatwiających nauczycielom prowadzenie zajęć.
 6. Stworzenie ze szkół uczestniczących w Programie, wzorcowych ośrodków prowadzących edukację ekologiczną i korzystających z nowoczesnych technik informatycznych w oparciu o najnowsze metody i technologie światowe, dostarczone przez stronę amerykańską.
 7. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie:
  1. stosowania nowoczesnych technik pomiarowych w badaniach środowiska
  2. pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych o środowisku
  3. umiejętności dydaktycznych w przekazywaniu wiedzy o środowisku ze szczególnym uwzględnieniem metod interaktywnych

Nasza szkoła jest pierwszą szkołą w Sosnowcu i w całym Zagłębiu, która postanowiła przystąpić do tego programu. Realizację rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2005/06. Realizujemy program na razie w zakresie badań hydrologicznych, jednak w najbliższym czasie zamieszamy rozpocząć działania w pozostałych zakresach. Uważamy, że kształcąc młodzież nie możemy przejść obojętnie obok problemów związanych z ekologią i ochroną środowiska. Musimy także właściwie wychowywać młodzież w zakresie proekologicznym, a program GLOBE daje podwaliny pod właściwe wychowanie.

O programie GLOBE więcej dowiesz się ze stron:
globe.gov (strona amerykańska)
gridw.pl/globe (strona polska)
Szkolny koordynator programu GLOBE - mgr Piotr Krzyszczyk

Przewodniczący Szkolnego Klubu Europejskiego
Krzysztof Pawłowski

Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego
mgr Magdalena Jajkiewicz

Cele klubu działalności Szkolnego Klubu Europejskiego

 1. Propagowanie wiedzy o Europie z uwzględnieniem:
  • Różnych aspektów (geograficznych, historycznych, kulturowych, gospodarczych)
  • Instytucji europejskich (cele, struktura, działalność)
  • Krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy (życie polityczne, kulturalne)
  • Dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego
  • Wyzwań stojących przed współczesną Europą
 2. Informowania o procesach integracyjnych w Europie.
 3. Przygotowanie młodzieży do pracy w zjednoczonej Europie.
 4. Propagowanie idei zjednoczonej Europy - aktywizowanie innych do szerzenia informacji o UE.
 5. Rozwój aktywności młodzieży poprzez udział w Europejskich Programach Edukacyjnych takich, jak Leonardo da Vinci, Comenius, e-Twinning, Młodzież
 6. Wspieranie nauki języków obcych jako niezbędnego elementu w komunikacji międzynarodowej.

Aktualności

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ!
- październikowy konkurs
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice zaprasza do udziału w konkursie. Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę! Pytanie konkursowe:
11 lipca 2013 roku w Warszawie odbyło się ważne wydarzenie związane z obchodami Europejskiego Roku Obywateli. Gościliśmy m.in. komisarz Viviane Reding, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. O jakie wydarzenie chodzi, jaką dziedziną zajmuje się ta komisarz?
Wszystkie osoby, które znają odpowiedź na nasze pytanie prosimy o przesłanie jej na adres europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
Spośród poprawnych odpowiedzi, w drodze losowania, wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma zestaw gadżetów Europe Direct – Katowice. W tytule maila prosimy wpisać hasło „Konkurs”. Osoby biorące udział w konkursie prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Na poprawne odpowiedzi czekamy do 31 października 2013 roku. Prosimy także o zgłoszenie swojego udziału w konkursie do opiekuna SKE M. Jajkiewicz

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym  (pierwszy semestr)
 

LP

NAZWISKO I IMĘ

ZAJĘCIA

TERMIN

1

Bąk Piotr

zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do zawodów sportowych

Czwartek 14:50-15:35

2

Bielnik Cecylia

konsultacje literacko -językowe, konsultacje twórcze

Środa 14:55-15:40

3

Bieniek Robert

konsultacje

Czwartek 15:50-17:20 ( Tech. Nr 6)

4

Bodzioch Roman

praca z uczniem zdolnym

Wtorek 14:50-15:35

6

Cyganek Janusz

koło żeglarskie

Środa 15:50-16:35

7

Czapla Lucyna

konsultacje

Wtorek 14-14:45

8

Dębska Agata

zajęcia wyrównawcze

Czwartek 14:50-15:35

9

Gałużny Agnieszka

konsultacje

Wtorek 15-15:45; (Tech.Nr 4)

10

Gasik Janina

przygotowanie do egzaminu zawodowego, konsultacje

Środa 14:50-15:35

11

Gębicka Anna

konsultacje przedmiotowe,

przygotowanie do egzaminu zawodowego

Środa 14:50-15:35

13

Gorzkowska Elżbieta

przygotowanie do konkursów, zajęcia biblioteczne

Środa 14-15

14

Hajdecka Marzena

zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne, konsultacje indywidualne,

Czwartek 15-15:45

15

Irla – Ubik Aneta

konsultacje z biologii

Środa 15-15:45

16

Jajkiewicz Magdalena

konsultacje

Czwartek 15-15:45

17

Janoszka Michał

przygotowanie do egzaminu zawodowego, klub miłośników motoryzacji

Czwartek 18:15-19

18

Koc Jerzy

przygotowanie do egzaminu maturalnego

Środa 15-15:45

19

Koniusz Marzena

konsultacje, przygotowanie do matury

Czwartek 14:50-15:35

20

Kornafel Jarosław

konsultacje przedmiotowe

Piątek 14:50-15:35 ( I i III tydzień w miesiącu)

21

Krukowska Jolanta

konsultacje

Czwartek 14-14:45

22

Krzystanek Teresa

konsultacje z matematyki i fizyki

Piątek, Środa 14:50-15:35

24

Łabędzki Zbigniew

przygotowanie do egzaminu zawodowego

Wtorek 17:25-18:10

25

Maj Marcin

konsultacje

Wtorek 14:50-15:35

26

Majewski Zdzisław

konsultacje

Pierwsza środa miesiąca 7:15-8

28

Mędrek Jacek

przygotowanie do egzaminu zawodowego, konsultacje

Środa 14:50-15:35

30

Napora Janusz

przygotowanie do egzaminu zawodowego

Wtorek 14-14:45, Czwartek 18:15-19

32

Nawaro Hanna

konsultacje

Wtorek 14:50-15:35

34

Olszowy Agnieszka

konsultacje maturalne

Poniedziałek 14:50-16:05

36

Polok Anna

przygotowanie do zawodów sportowych

Wtorek 14:50-15:35

37

Raczyński Jerzy

przygotowanie do egzaminu zawodowego, klub miłośników motoryzacji

Wtorek  14:50-15:35

38

Rodek -Stanek Małgorzata

konsultacje

Czwartek 14:50-15:35

39

Romanowska Irena

zajęcia wyrównawcze

Środa 14:50-15:35

42

Skowroński Michał

przygotowanie do egzaminu zawodowego

Czwartek 14:50-15:35

43

Słowiak Barbara

konsultacje

Wtorek 14:30-15:15

44

Staroń Jakub

przygotowanie do zawodów sportowych

Poniedziałek 14:15-15

45

Starosta Tomasz

zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do zawodów sportowych

Poniedziałek 15-16:35

46

Struzik Rafał

przygotowanie do egzaminu zawodowego, klub miłośników motoryzacji

Czwartek  17:15-18

47

Szewczyk Agnieszka

konsultacje

Wtorek 15:15-16 ( oprócz I wtorku w miesiącu)

48

Śląski Radosław

konsultacje, przygotowanie do egzaminu zawodowego

Czwartek 14:55-15:40

50

Wątorek Dariusz

przygotowanie do egzaminu zawodowego

Wtorek  18:15-19

51

Waśniewski Michał

konsultacje

Wtorek 14:50-15:35

52

Wilk Michał

konsultacje

Poniedziałek 14:50-15:35

51

Zalas Dorota

konsultacje

Środa 15-15:45