Zajęcia sportowe

Dodatkowe zajęcia sportowe :

poniedziałek, Tomasz Starosta, Anna Polok - 14:50-15:50

czwartek, Piotr Bąk, Jakub Staroń - 14:50-15:50

W przygotowywaniu dokumentacja projektu ERASMUS+ o tematyce sportowej, który ma szansę powodzenia od września 2015 r.
W planach dodatkowe zajęcia sportowe, korfbaal, rajdy górskie, zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz dodatkowe wyposażenie do siłowni.