„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

W październiku 2020 r. Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne  im. J. Kilińskiego wraz z Branżową Szkołą Zawodową nr 7  Samochodowo-Mechatroniczną  im. J. Kilińskiego przystąpiłydo   XI edycji ogólnopolskiego  programu Twoje Dane –Twoja Sprawa.

Podstawowym celem Programu, organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   jest  poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Program realizowany jest poprzez zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i warsztaty tematyczne.

https://www.youtube.com/watch?v=SVgGYIC0cHg&feature=emb_err_woyt

 

Poradnik dla szkół

 

Galeria zdjęć: