Program profilaktyczny "Nie tylko alkohol rodzi przemoc".

W dniu 23.04.2018 funkcjonariusze I Komisariatu Policji w Sosnowcu, asp.szt. Rafał Grębosz, mł. asp.szt. Marek Janusz i mł. asp. szt. Rafał Kułagowski spotkali się z uczniami klas pierwszych Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w ramach realizacji programu profilaktycznego "Nie tylko alkohol rodzi przemoc".  Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy, świadomości oraz uwrażliwienie uczniów z klas drugich szkół ponadgimnazjalnych w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Ponadto celem programu jest zwrócenie uwagi na przemoc występującą w środowiskach, w których funkcjonuje młodzież oraz wypracowanie postawy, w której młodzież będąc świadkiem występowania przemocy niezwłocznie informuje o tym fakcie odpowiednie służby. W trakcie zajęć zaprezentowane zostało zjawisko przemocy, jego formy i rodzaje, definicja prawna oraz odpowiedzialność karna wybranych artykułów Kodeksu Karnego dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Funkcjonariusze zaprezentowali filmy profilaktyczne dotyczące przemocy oraz wspólnie z uczniami przeprowadzili ich analizę. Poruszono ponadto kwestie odpowiedzialności karnej nieletnich, przestępstw ściganych z urzędu oraz statusu funkcjonariusza publicznego.

Galeria zdjęć: