Otwarcie Pracowni Transportu Drogowego

W piątek 09 marca 2018r  odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Transportu Drogowego. Jest to już trzecia pracownia w naszej szkole współfinansowana przez ArcelorMittal  Poland  S.A w Dąbrowie Górniczej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: przewodniczący Rady Miejskiej-  Wilhelm Zych, radni Rady Miejskiej w Sosnowcu: Danuta Gojna –Ucińska i Jan Bosak, Szef Odpowiedzialności Biznesu w ArcelorMittal Poland S.A.- Karolina Muza-Adamiec oraz Piotr Borek-przedstawiciel Renault, Dacia –Tandem Sp.o.o. W uroczystości wzięli udział uczniowie z Gimnazjum nr 3, 6,13 wraz z opiekunami. W czasie uroczystego otwarcia uczniowie klasy IBZ o kierunku kierowca mechanik: Michał Olesiński, Wojciech Draber, Rafał Miedziński zaprezentowali przykładowe ćwiczenia z zakresu obsługi tachografu, symulacji jazdy ciągnikiem siodłowym z naczepą i nowe rozwiązania motoryzacyjne.

Wieloletnia współpraca pomiędzy CKZiU a ArcelorMittal Poland S.A.  wpisuje się w konwencję gruntownych zmian następujących w szkolnictwie zawodowym, polegających na ścisłej współpracy szkół zawodowych z otoczeniem gospodarczym. Dzięki temu  nasza szkoła, doposażona w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną od lat podnosi jakość i atrakcyjność nauczania.

W ramach doposażenia pracowni transportu drogowego  ze środków ArcelorMittal zakupionopomoce dydaktyczne  w postaci dokumentacji kierowcy, zestawów plansz ze znakami drogowymi oraz przestrzenne makiety skrzyżowań do symulacji różnych sytuacji drogowych.Pracowniawyposażona została w sześć stanowisk komputerowych z nagłośnieniem oraz z nową siecią elektryczną i internetową, gdzie będą wykorzystane m.in. programy do obsługi tachografu, symulator jazdy samochodem.Pracownia powstała w celu przygotowania uczniów do wykonywania zawodu kierowcy  - mechanika obsługującego pojazdy powyżej 3,5t. W pracowni odbywać się będą zajęcia z  teorii ruchu drogowego, prowadzenia dokumentacji kierowcy i firmy transportowej, obsługi tachografów i zasad związanych z przewozem materiałów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć: