Konkurs Wiedzy o Inżynierii Materiałowej

17 maja uczniowie Technikum nr 5 Sebastian Krygier i Adrian Gaweł uczestniczyli w I Konkursie Wiedzy o Inżynierii  Materiałowej. Organizatorem konkursu był Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiejoraz Studenckie Koło Naukowe,,MATER-TECH".Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy  przygotowali referat na wybrany temat, związany z zagadnieniami technicznymi, natomiast w II etapie konkursu uczestnicy przedstawiali treść swojego referatu w postaci prezentacji  multimedialnej. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i po podsumowaniu punktów 3 miejsce zajął Sebastian Krygier z klasy II SM.

Gratulujemy! Życzymy kolejnych sukcesów.