Konkurs Fotograficzny „Zjawiska optyczne w obiektywie”

Już po razósmy Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne zorganizowało Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Zjawiska optyczne w obiektywie”. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów fizyką i astronomią oraz umiejętność odczytywania danych fizycznych. Konkurs odbywa się jednoetapowo – uczestnicy nadsyłają zdjęcia nawiązujące do tematu konkursu, z których jury wybiera najpiękniejsze i najbardziej j oryginalne prace. Finał tegorocznej edycji odbył się dnia 30maja 2018r. Do konkursu zgłoszono bardzo wiele prac uczestników, nie tylko z sosnowieckich szkół gimnazjalnych. Wszystkie zgłoszone zdjęcia prezentowały wysoki poziom artystyczny i jury stanęło przed naprawdę trudnym zadaniem. W wyniku intensywnych obrad, wyłoniono laureatów konkursu, którymi zostali:

I miejsce – Martyna Kozieł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3, Katowice)
II miejsce – Amelia Chwist (Gimnazjum Nr 1, Sosnowiec)
III miejsce – Iwona Chycka (Gimnazjum nr 24, Sosowiec)

Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Domagała (Gimnazjum Nr 15)

Nagrody wręczyła pani wicedyrektor mgr inż. Barbara Kowalik, a ogłoszenie wyników poprzedziła część artystyczna, poświęcona wybitnym fizykom z okresu Oświecenia, przygotowana przez uczniów klasy 1ST.

Organizatorzy mgr T. Krzystanek i mgr M. Hajdecka gratulują wszystkim uczestnikom
i zapraszają do udziału w konkursie w przyszłym roku.

Galeria zdjęć: