Happening profilaktyczny

14.11.2017r.w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia młodzież Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 przeprowadziła happening pod hasłem „Dziękuję nie palę”. Na Placu Stulecia w centrum Sosnowca uczniowie pod opieką p. R. Bodziocha, p. M. Hajdeckiej i p. A. Szewczyk rozdawali ulotki promujące zdrowy tryb życia oraz ostrzegające przed konsekwencjami palenia papierosów. Mimo chłodnej listopadowej aury młodzież spotykała się z ciepłym i życzliwym przyjęciem przechodniów, którzy wyrażali swoje poparcie dla takich inicjatyw. Akcja została przeprowadzona wspólnie z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sosnowcu w imieniu której pieczę nad przedsięwzięciem objęła pani  Edyta Uchnast. Jest to kolejny przykład współpracy tych dwóch podmiotów w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz w promowaniu zachowań prozdrowotnych.

Galeria zdjęć: