Dni Otwarte

W dniach 27-28.04.2018. odbyły się w Technikum nr 5 Samochodowo - Mechatronicznym i Branżowej Szkole I Stopnia nr 7 Dni Otwarte naszej szkoły. Goście – gimnazjaliści i rodzice zwiedzali szkołę i warsztaty szkolne pod opieką naszych uczniów, trasą która wiodła przez specjalistyczne pracownie zawodowe, językowe i przedmiotowe. Odwiedzający pokonywali mechatroniczny tor przeszkód, mogli się sprawdzić w próbie czasowej na mini torze samochodowym, brali czynny udział w uruchamianiu urządzeń mechatronicznych, projektowaniu układów elektrycznych, diagnostyce samochodowej, w zajęciach w pracowni transportu drogowego oraz z obróbki na maszynach sterowanych numerycznie i projektowaniu w programie AutoCad. Zajęciom przedmiotowym towarzyszyły multimedialne lekcje języka angielskiego zawodowego, zajęcia warsztatowe z montażu amatorskiego filmu z wykorzystaniem programów do obróbki obrazu i dźwięku, możliwość skorzystania z mobilnegosymulatora jazdy i wiosenny przegląd techniczny samochodów osobowych. Dni Otwarte były okazją do rozmowy z nauczycielami, prezentacji nowoczesnego wyposażenia szkoły i oferty kształcenia w CKZiU.

Galeria zdjęć: