h-1

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023/24

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Semestr I

Klasy V - 4.09.2023-15.12.2023
 Klasy I-IV 4.09.2023 -26.01.2024

Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2023/24

04.09.2023r.

Zebrania z rodzicami 

klasy I        godz. 17.30

klasy II-V   godz. 17.00

12.09.2023r.

15.11.2023r.

20.12.2023r.

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z Dyrektorem CKZiU ul. Kilińskiego 25 – sala gimnastyczna

14.09.2023r.

godz. 17.00

Zebrania Rady Pedagogicznej

01.09.2023r.; 13.09.2023r.;

27.09.2023r.; 25.10.2023r.; 20.12.2023r.;24.01.2024r.

Uroczyste Ślubowanie Klas I

29.09.2023r.

Wystawienie przewidywanych zagrożeń oceną niedostateczną, naganną oceną z zachowania oraz przewidywanych ocen śródrocznych z  zajęć edukacyjnych i zachowania.

klasy V  - do 13.11.2023r.

klasy I-IV - do 15.12.2023r.

 Poinformowanie ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz w formie pisemnej przez wychowawcę.

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Źródłem informacji dla ucznia i rodzica jest  dziennik elektroniczny LIBRUS.

 

klasy V  - do 13.11.2023r.

 

 

 

 

klasy V - 15.11.2023r.

Zebrania z rodzicami godz.17.00

klasy I-IV - 19.12.2023r.

 

 

Zebrania z rodzicami godz.17.00

 

 

Wystawienie ocen śródrocznych

 

 

klasy V -  do 15.12.2023r.

klasy I-IV – do 19.01.2024r.

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

klasy V - 20.12.2023r.

klasy I-IV - 24.01.2024r.

Semestr II

Klasy V - 18.12.2023r. - 26.04.2024r.

Klasy I - IV - 12.02.2024r. - 26.04.2024r.

Zebrania z rodzicami 

klasy I-IV   godz. 17.00

15.05.2024r.

Zebrania Rady Pedagogicznej

06.03.2024r.; 24.04.2024r.; 19.06.2024r.; 26.06.2024r.

Wystawienie przewidywanych zagrożeń oceną niedostateczną, naganną oceną z zachowania oraz przewidywanych ocen śródrocznych z  zajęć edukacyjnych i zachowania.

klasy V  - do 22.03.2024r.

klasy I-IV - do 10.05.2024r.

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz w formie pisemnej przez wychowawcę.

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Źródłem informacji dla ucznia i rodzica jest  dziennik elektroniczny LIBRUS.

 

 

Klasy I-IV – 15.05.2024r.

Zebrania z rodzicami – godz. 17.00

 

Klasy V - 26.03.2024r.

Zebrania z rodzicami – godz. 17.00

 

Wystawienie ocen rocznych

 

do 19.04.2024r. – klasy V

do 12.06.2024r. – klasy I-IV

Konferencja klasyfikacyjna RP

 

24.04.2024r. – klasy V

17.06.2024r. – klasy I-IV

 

WYDARZENIA SZKOLNE

Narodowe Czytanie

wrzesień 2023r.

Narodowy Dzień Sportu

wrzesień 2023r.

Uroczyste Ślubowanie klas I

29.09.2023r.

Dzień Języków Obcych

wrzesień 2023r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej - akademia

13.10.2023r.

Święto Niepodległości - apel

 10.11.2023r.

Festiwal Zawodów 

16-17.11.2023r.

Andrzejki, Mikołajki

listopad/grudzień 2023r.

Szkolne Jasełka, spotkanie wigilijne

grudzień 2023r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

styczeń 2024r.

Studniówka

styczeń/luty 2024r.

Walentynki

luty 2024r.

Dni Otwarte  w CKZIU

marzec-maj 2024r.

„Kolej w miniaturze”

marzec 2024r.

,,Ostatni dzwonek" uroczystość pożegnania klas programowo najwyższych 

26.04.2024r.

Praktyki zawodowe uczniów

klasy IV listopad 2023r.

klasy III marzec 2024r.

Zakończenie roku szkolnego 

21.06.2024r.