Dla ucznia / słuchacza

Strona główna >> Dla ucznia / słuchacza
  • Podręczniki Poniżej zanajdują się pliki do pobrania z listą podręczników  obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025.
  • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
  • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.
  • Plan lekcji Informujemy, iż od poniedziałku 7 września 2015 roku będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Prosimy o sprawdzenie zmian w zakładce PLAN LEKCJI.
  • Plan lekcji W zakładce plan lekcji umieszczony jest obowiazującyw poniedziałek  08 wrzesnia 2014 roku plan lekcji.
  • Pomoc materialna dla uczniów Informujemy, że do 15.09.2014r. można składać wnioski o stypendium szkolne dla uczniów. Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać uczeń szkoły publicznej na stałe zamieszkujący w Sosnowcu, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do...