Wizyta w Areszcie Śledczym

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Wizyta w Areszcie Śledczym

W dniu 22 października 2018r. uczniowie klasy 2AZ pod opieką p.D. Wątorkai p. M. Janoszki wzięli udział  w lekcji wychowawczej na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości wśród nieletnich, jej konsekwencjami prawnymi, ogólną charakterystyką przestępstw oraz obejrzeli film profilaktyczny pokazujący przyczyny, z powodu których młodzi ludzie wchodzą w konflikt z prawem. Ponadto, uczniowie i opiekunowie mieli możliwość poznania specyfiki funkcjonowania jednostki penitencjarnej, w tym zasad bezpieczeństwa stosowanych na terenie jednostki, uprawnień pracowników, praw i obowiązków osadzonych, a także wykorzystywanych środków przymusu bezpośredniego. Wizyta w Areszcie Śledczym pozwoliła również na odwiedzenie poszczególnych miejsc w jednostce, jak cela, świetlica, łaźnia, place wyznaczone do spacerów i aktywności sportowych, centrum monitoringu  i dowodzenia. Oprócz zwrócenia uwagi na genezę przestępczości wśród młodych osób i wynikających z niej zagrożeń, spotkanie koncentrowało się również na zapoznaniu uczniów  z prawidłowymi wzorcami zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz poinformowaniu młodzieży, gdzie szukać ewentualnej pomocy.

Galeria zdjęć: