Olimpiada Wiedzy Technicznej

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Olimpiada Wiedzy Technicznej

W piątek, 19 października 2018r. odbyły się zawody I stopnia – eliminacje szkolne XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej.  Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.. Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:
- stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa, budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
- rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia, rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
- rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
- podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
- współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Ośmiu uczniów różnych klas technikum, wszyscy kształcący się w zawodzie technik mechatronik, przystąpiło do szkolnego etapu Olimpiady. Laureatów poznamy dopiero po finałach w przyszłym roku. Finały XLV OWT (zawody III stopnia) odbędą się w kwietniu 2019 r. w Kaliszu. Ich organizatorem będzie Kaliska Rada Federacji SNT-NOT oraz Wielkopolski Komitet Okręgowy OWT.

Galeria zdjęć: