O bezpieczeństwie elektrycznym w CKZiU AC/DC – czy to jest niebezpieczne?

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> O bezpieczeństwie elektrycznym w CKZiU AC/DC – czy to jest niebezpieczne?

 12.03.2019 uczniowie klas IST i I SM mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego. Dr inż. Sergiusz Boron z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeprowadził z uczniami zajęcia warsztatowe połączone z pomiarami. Zagrożenia powodowane użytkowaniem instalacji elektrycznych, działanie prądu na organizm, ochrona przeciwporażeniowa to najważniejsze elementy wykładu  . Uczniowie poznali najczęstsze przyczyny wypadków elektrycznych i zasady bezpiecznego użytkowania instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Przeprowadzane w ramach zajęć pomiary rezystancji ciała pozwalają zidentyfikować warunki szczególnego zagrożenia porażeniowego- przekazała organizatorka zajęć p. Bożena Fulas.

Galeria zdjęć: