Kultura bezpieczeństwa

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Kultura bezpieczeństwa

Przeszło 40% wypadków ciężkich i śmiertelnych dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników w pierwszym roku pracy. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Przynosi ono największe efekty, gdy rozpoczyna się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży. W trosce o bezpieczeństwo młodych pracowników, którzy ulegają wypadkom znacznie częściej niż osoby o dłuższym stażu zatrudnienia, PIP proponuje program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” Program ten jest elementem kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” koordynowanej przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Celem programu „Kultura bezpieczeństw” jest przygotowanie uczniów do czekającego ich przejścia ze szkoły do pracy – przekazanie im wiadomości o bezpieczeństwie pracy i przysługujących im prawach pracowniczych.W nauczaniu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych uwzględniono także problematykę higieny pracy oraz ergonomii. W dn. 29.05.2019r. właśnie te tematy poruszył przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, inspektor pracy p. Jacek Makowski podczas swojego spotkania z uczniami klasy 1ST zatytułowanego „Kultura bezpieczeństwa. Zanim podejmiesz pracę”.

Galeria zdjęć: