Job shadowing nauczycieli z Suceavy

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Job shadowing nauczycieli z Suceavy

W dniach 14-18.01.2019r. w Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznym w Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 odbywa się realizacja projektu jobshadowing w ramach programu Erasmus+.  Dyrektor Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" z Suceavy (Rumunia), miasta partnerskiego Sosnowca – p. Ovidiu Arganisciu, p. Nasulea Florentina, nauczyciel geografii i p. Popovici Radu, nauczyciel języka angielskiego, przyjechali, aby mieć możliwość rozwijać swoje doświadczenie i zdobyć informacje, które pozwolą im doskonalić własną placówkę. Realizowany przez nich projekt ma na celu podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych poprzez poznanie i wdrożenie nowych sposobów działania w tym zakresie.  Rezultatem projektu ma być stworzenie właściwej atmosfery w szkolneopartej na tolerancji i efektywnej komunikacji, zwiększenie ilości dodatkowych zajęć angażujących uczniów, stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zmniejszenie absencji szkolnej oraz podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Nauczycielom ColegiulTehnic "AlexandruIoanCuza" towarzyszy w tych działaniach p. FlroinDramba, dyrektor szkoły średniej w Radauti, który jednocześnie szuka możliwości nawiązania współpracy z ramienia swojej placówki. Uczestnicy projektu spotykają się z kadrą kierowniczą i pedagogiczną Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego, obserwują działania prowadzone przez nauczycieli i wychowawców, zapoznają się z wdrażanymi procedurami i czynnościami wychowawczymi oraz z prowadzoną dokumentacją pracy szkoły, szczególnie w aspekcie problematyki absencji uczniów. Szczególną uwagę przywiązują do działalności pedagogów i psychologów szkolnych, z którymi prowadzą rozmowy na temat tego problemu oraz do funkcjonującego w CKZiU dziennika elektronicznego i korzyści w zakresie kontroli, monitorowania i bieżącej analizy frekwencji, jakie wynikają z jego stosowania. Delegacja z Rumunii spotkała się również z I Zastępcą Prezydenta Miasta Sosnowca, p. Zbigniewem Byszewskim i inspektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, p. Aldoną Barańską. Podczas spotkania poruszono wiele istotnych tematów, m.in. porównanie systemów edukacji w obydwóch krajach, zagrożenia cywilizacyjne, jakie wpływają na nasilanie się określonych trudności w społecznościach lokalnych oraz znaczenie działań wychowawczych i profilaktycznych.

Galeria zdjęć: