Informatyka w matematyce

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Informatyka w matematyce

26.02.2019 w CKZiU Technikum nr 5 odbyły się warsztaty dla kl.Ism i Ist : Informatyka w matematyce  prowadzone przez dr inż. Annę Manowską z Politechniki Śląskiej.Zajęcia te były zaprojektowane w taki sposób, aby rozbudziły ciekawość poznawczą w zakresie nauk ścisłych, w tym matematyki i informatyki-przekazała organizatorka zajęć p. Bożena Fulas.

Podczas warsztatów uczeń był stymulowany do rozwiązania problemów, co umożliwiło im rozwijanie umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia.

W wyniku realizacji modułu uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesnymi technikami pracy umysłowej i pracy nad twórczym rozwiązywaniem problemów oraz pokazanie im, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej można się dobrze bawić.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne. Podczas zajęć obowiązywały ciekawe formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.

Galeria zdjęć: