Festiwal zawodów-podsumowanie

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Festiwal zawodów-podsumowanie

Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatroniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 Samochodowo – Mechatroniczna w dn.03-07.11.2014r. zorganizowały Festiwal Zawodów w zawodach:

  • technik mechanik,
  • mechanik monter maszyn i urządzeń,
  • operator maszyn  i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W programie Festiwalu były lekcje otwarte, prezentacje pracodawców, warsztaty zawodoznawcze, wycieczki do firm i spotkanie dla rodziców. Festiwal Zawodów miał na celu przybliżenie specyfiki zawodów, w których można się u nas kształcić  i był skierowany do uczniów klas trzecich i ich rodziców.  Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty zawodoznawcze w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń oraz warsztaty zawodoznawcze "Nowoczesna obróbka skrawaniem", czyli zajęcia praktyczne prowadzone w formie warsztatowej, których celem było dostarczenie wiedzy o określonym zawodzie. Ponadto, zostały przygotowane lekcje otwarte z zakresu technologie  i konstrukcje mechaniczne oraz na temat modelowania przestrzennego w programie AutoCad. Młodzież miała również możliwość uczestniczyć w wycieczce przedmiotowej do S.N. PROMET w Sosnowcu, gdzie została zapoznana z całym cyklem technologicznym pracy wtryskarek do tworzyw sztucznych, przygotowaniem materiału wsadowego, suszeniem, mieleniem oraz przygotowaniem form wtryskowych, jak również  z kontrolą jakości wyrobu, magazynowaniem form, z obsługą pracy, programowaniem parametrów pracy nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przez cały tydzień w szkole trwała prezentacja wybranych zawodów, zarówno w formie multimedialnej, jak i tradycyjnej ekspozycji.

 

Galeria zdjęć: