Elektromechanik pojazdów samochodowych

Strona główna >> Node >> Elektromechanik pojazdów samochodowych

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z motoryzacją

Kandydat powinien charakteryzować się dobra koordynacją wzrokowo-ruchowa, percepcją kształtu i pamięć wzrokowa. Ogólna zręczność palców i rąk. W pracy wymagana jest dociekliwość, spostrzegawczość, dokładność oraz wytrwałość. Osoba powinna posiadać zainteresowania techniczne. W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi: L’emir-Autoryzowany dealer firmy Peugeot, Tandem-Renault Będzin, Norauto Sosnowiec, Autokopex Katowice, Opel Środula.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA

  • przyjmuje samochody do naprawy i sporządza protokół przyjęcia
  • ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny;
  • ustala sposoby usunięcia niesprawności;
  • zajmuje się demontażem zespołu, myciem części, weryfikacją części, wymianą lub naprawą;
  • montuje wiązki elektryczne, rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespoły wycieraczek, akumulatory, wyłączniki, regulatory napięcia, prądnice i światła awaryjne, cewki zapłonowe, sygnały dźwiękowe, elektryczne pompki paliwowe i spryskiwacze;
  • ustawia i reguluje zapłon, ustawia reflektory; zajmuje się ładowaniem akumulatorów;
  • konserwuje urządzenia elektryczne samochodu, przeprowadza przeglądy okresowe;
  • dokonuje badań diagnostycznych i usuwa usterki układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
  • dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
  • organizuje stanowiska pracy i przestrzega przepisy bhp i ppoż

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Uczniowie mają możliwość udziału w stażach zawodowych w ramach programu Erasmus +. Są to wyjazdy międzynarodowe w czasie których kształcą się z godnie z nauczynamym zawodem.

Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych podczas realizacji stazy wakacyjnych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na elektromechaników samochodowych. Wiele Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia.

Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w Branżowej Szkole II Stopnia dla zawodu Technik pojazdów samochodowych

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  w Branżowej Szkole I Stopnia  Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej im. Jana Kilińskiego w budynku na ul. Kilińskiego 25