h-1

Strona główna >> Node >> h-1

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Semestr I  od 01 września 2022r.  do 29 stycznia 2023 r. (zmiana planu klasy IV od 19.12.2022 r.)

Zebrania z rodzicami (stałe dni i godziny)

Wrzesień

08.09.2022 (czwartek) godz.17.00 i 17.30 (klasy pierwsze)

12.09.2022 (poniedziałek ) godz.17:00 - spotkanie przedstawicieli rodziców z Dyrektorem Centrum

Październik

19.10.2022

Listopad

16.11.2022  (klasy czwarte) + konsultacje dla pozostałych klas

Grudzień

07.12.2022  + konsultacje

Styczeń/Luty

12.01.2023

Zebrania Rady Pedagogicznej

Wrzesień

14.09.2022 i 28.09.2022

Październik

26.10.2022

Listopad

23.11.2022

Styczeń

11.01.2023

Luty

01.02.2023

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

07.12.2022 (na zebraniach z rodzicami)

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę ( na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej)

07.12.2022 (na zebraniach z rodzicami)

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)

Wystawienie ocen semestralnych

do 23.12.2022 r.

Zebrania klasyfikacyjne RP dla klas IV/ Zebrania klasyfikacyjne RP

11.01.2023 r.

Dni do odpracowania/wolne

31.10.2022

24.09.2022 (termin odpracowania)

02.05.2023

Dzień wolny

09.06.2023

Dzień wolny

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych

Raz w miesiącu

 Przed konferencjami plenarnymi RP

Ważne terminy

09.09.2022

Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy (e-dzienniki i zajęć lekcyjnych; arkusze ocen) - wszystkie klasy

16.09.2022

Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

 

Semestr II  od 30 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Zebrania z rodzicami (stałe dni i godziny)

Marzec

22.03.2023 -Konsultacje dla wszystkich rodziców i zebrania klas IV

Maj

24.05.2023 – Zebrania wszystkich klas

Zebrania  Rady Pedagogicznej

Luty

22.02.2023

Marzec

29.03.2023

Kwiecień

27.04.2023

Czerwiec

21.06.2023

28.06.2023

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

29.03.2023 (klasy maturalne)

24.05.2023 (pozostałe klasy)

 

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę ( na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej)

do 07.04.2023 (klasy maturalne)

02.06.2023 (pozostałe klasy)

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)

Wystawienie ocen rocznych

Klasy programowo najwyższe

do 21.04.2023

Pozostałe klasy

do 15.06.2023

Zebrania klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

26.04.2023

Klasy programowo najwyższe

21.06.2023

Pozostałe klasy

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych

Raz w miesiącu

Przed zebraniami RP

 

Ważne terminy

Marzec 2023

Rekolekcje wielkopostne

Styczeń-czerwiec 2023

Promocja CKZiU „Dni otwarte”

Czerwiec/lipiec 2023; sierpień CKU

Komisja Rekrutacyjna

25-31 sierpnia 2023

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

Od 26.06.2023-30.06.2023 oraz od 25.08.2023-31.08.2023

Wykonywanie zadań związanych z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.