Dla rodziców

Strona główna >> Dla rodziców
  • Kontakt Dyżury kierownicze, psychologa i pedagogaw roku szkolnym 2023/2024Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne im. J.KilińskiegoBranżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna im. J....
  • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
  • List do rodziców na temat wdż
  • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.
  • Dopalacze-Wypalacze Dopalacze Wypalacze "środki zastępcze"Z danych Raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie środków zastępczych  z 2013 r., wynika, iż mimo marginalizowania roli sklepów oferujących „nowe narkotyki” zgodnie z ustawą...