Zajęcia w ramach programu „Świadomy rodzic”

W dniu 15.11.2017 rodzice uczniów klas pierwszych Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 Samochodowo - Mechatronicznej wzięli udział w zajęciach w ramach programu  „Świadomy rodzic”. Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Spotkanie poprowadził nadkomisarz Paweł Warchoł funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Krótka forma zajęć oparta na prezentacji multimedialnej mała przede wszystkim uwrażliwić rodziców na problem kontaktu z substancjami psychoaktywnymi a zwłaszcza z dopalaczami, na który mogą być  narażone ich dzieci.  Głównym celem zajęć było:

  • zapoznanie z zagrożeniami jakie wynikają z zażywania określonych substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy;
  • wskazanie sygnałów świadczących o zagrożeniu substancjami psychoaktywnymi w tym dopalaczami;
  • zapoznanie z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z posiadania, użyczania i handlu substancjami psychoaktywnymi;
  • dostarczenie informacji, gdzie zwracać się o pomoc.