Wykłady WSZOP

W dniu 15 stycznia 2018r. uczniowie klas 4ST i 3ST wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez dr hab. Wojciecha Śmieję z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w ramach cyklu „Ciekawa lekcja”. Pan W. Śmieja jest filologiem polskim i literaturoznawcą, ale także podróżnikiem i reportażystą (reportaże z krajów ŚrodkowejEuropy, m.in. w “Polityce”, “Dzienniku”, “Przeglądzie”) oraz autorem kilku książek, m.in. nominowanego do nagrody Angelusa zbioru reportaży „Gorsze światy”.Wykładał na uniwersytetach w Lille (Francja)i w Greifswaldzie (Niemcy). Podczas pierwszego jego wykładu, zatytułowanego „Polskie fotoikony, czyli jak wykorzystać znajomość fotografii w wypowiedzi podczas egzaminu maturalnego”omówione zostały najsłynniejsze zdjęcia polskiej historiii kultury (ok. 20 słynnych fotografii dobranych przez historyków sztuki z Domu Spotkań z Historią w Warszawie), przedstawiono historyczny kontekst ich powstania, a także możliwości interpretacyjne, jakie dają one podczas wypowiedzi pisemnej i ustnej w ramach egzaminu maturalnego z języka polskiego. Natomiast atrakcyjnywizualnie i dowcipny w formiewykład pt. „Bal na Titanicu, czyli o polszczyźnie szyldów, afiszy i reklam.” omówił polszczyznę, jaka otacza nas na ulicach naszych miast i pokazałjak podczas spaceru można przekonać się o tendencjach rozwojowych języka.

Galeria zdjęć: