WERONIKA KAROŃ MISTRZEM ORTOGRAFII 2017

6. czerwca 2017roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XIV Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii 2017”, który był adresowany do uczniów szkół wchodzących w skład CKZiU w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 25. Organizatorem Konkursu - jak co roku - było Technikum Nr 4 Transportowe CKZiU. Uroczystą galę poprzedziły zmagania konkursowe. We wtorek, 30. maja 2017 r. w budynku szkoły przy ulicy Kilińskiego 31 uczniowie pisali dyktando opracowane przez Organizatorów. Tekst dyktanda obejmował różne reguły ortograficzne i interpunkcyjne. Jury sprawdzało prace według zasad zawartych w Nowym słowniku ortograficznym pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN. Regulamin Konkursu oczywiście zabraniał korzystania  z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych, porozumiewania się z innymi uczestnikami, opuszczania sali przed oddaniem pracy. Ważny był także estetyczny  i graficzny kształt pracy. Nie wolno było używać korektorów, a poprawki mogły być dokonywane tylko w sposób ściśle określony w Regulaminie.  „KILIŃSKIEGO” godnie reprezentowali w tym roku uczniowie Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatronicznego CKZiU: Weronika Karoń (III ST), Marcin Szwaczka  (III ST) i Oskar Surma (II ST) oraz uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 Samochodowo - Mechatronicznej CKZiU - Weronika Mulka (I BZ).  Przewodnicząca Jury, Pani Bożena Lasota – przedstawiając wyniki tegorocznego Konkursu – uroczyście ogłosiła, że tytuł Mistrza Ortografii 2017 zdobyła WERONIKA KAROŃ – uczennica klasy III ST Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatronicznego CKZiU. Gratulujemy! Życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w tak ważnym  Konkursie, którego celem – jak głosi Regulamin - jest „rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji, kształcenie umiejętności ortograficznej i samokontroli, sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności językowej oraz integracja młodzieży i nauczycieli.”