Światowy Dzień Bez Tytoniu

W dniu 30 maja 2018 roku obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Bez Tytoniu. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane  z używaniem tytoniu. Tematem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018 jest „Tytoń i choroby serca”.Liczne badania naukowe potwierdzają, że palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia.O obchodach i celach Światowego Dnia bez Tytoniu przypominały w szkole gazetki, plakaty i odtwarzana w głównym holu prezentacja multimedialna. Podczas przerw rozdawane były ulotki o tematyce antynikotynowej, higienistka szkolna prowadziła pomiar ciśnienia tętniczego krwi dla osób palących i niepalących, a Samorząd Uczniowski zorganizował akcję losowania aforyzmów zachęcających do zdrowego trybu życia. Ponadto, wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki podczas zebrań z rodzicami oraz lekcje wychowawcze nt. „Dlaczego ludzie palą papierosy” na podstawie materiałów i scenariuszy przygotowanych przez psychologa szkolnego.

Galeria zdjęć: