Światowy Dzień Bez Tytoniu

W dniu 31 maja 2017 roku obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Bez Tytoniu. W tym dniu WHO wzywa państwa do nadania działaniom na rzecz zmniejszenia użycia tytoniu statusu priorytetowego i przyspieszenia ich wdrażania w ramach realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, a w szczególności Celu Zrównoważonego Rozwoju 3.4, dotyczącego zmniejszenia przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia tytoniu (WHO FCTC) wyznacza globalną walkę z epidemią tytoniu. WHO FCTC jest traktatem międzynarodowym obejmującym 180 stron (179 krajów i Unia Europejska). Dzisiaj ponad połowa krajów świata, reprezentująca blisko 40% światowej populacji (2,8 miliardów osób), wdrożyła co najmniej jedno z najbardziej efektywnych pod względem kosztowych działań zwalczających użycie tytoniu. Coraz większa liczba krajów tworzy skuteczne bariery, aby uniknąć ingerencji przemysłu tytoniowego w politykę kontroli tytoniu.

O obchodach i celach Światowego Dnia bez Tytoniu przypominały w szkole gazetki, plakaty i odtwarzana w głównym holu prezentacja multimedialna. Podczas przerw rozdawane były ulotki o tematyce antynikotynowej, higienistka szkolna prowadziła pomiar ciśnienia tętniczego krwi dla osób palących i niepalących, a Samorząd Uczniowski zorganizował akcję losowania aforyzmów zachęcających do zdrowego trybu życia. Ponadto, wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki podczas zebrań z rodzicami oraz lekcje wychowawcze nt. „Nie pal i nie truj innych” na podstawie materiałów i scenariuszy przygotowanych przez psychologa szkolnego.

Galeria zdjęć: