Ślubowanie klas pierwszych

W czwartek, 28 września 2017 roku, odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na uczniów „Kilińskiego” pierwszoklasistów z Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatronicznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 7 Samochodowo - Mechatronicznej CKZiU w Sosnowcu. Po uroczystym złożeniu przyrzeczenia na sztandar szkoły odbyło się  symboliczne pasowanie na uczniów „Kilińskiego”  znanym wszystkim uczniom szkolnym piórem. Ceremonii dokonali wspólnie Pan dyrektor szkoły Jacek Górski oraz  Pani wicedyrektor Barbara Kowalik. Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne, a wychowawcy – pamiątkowy dokument dla klasy, który potwierdza przyjęcie w poczet uczniów „Kilińskiego”. Po części oficjalnej nastąpiła rywalizacja klas pierwszych w dwóch konkurencjach: humanistycznej i sprawnościowej. Wszyscy pierwszoklasiści - zwycięzcy i pokonani w rywalizacji, która łączyła wysiłek intelektualny ze zdrowym i umiarkowanym wysiłkiem fizycznym,  otrzymali ogromne, słodko - owocowe rogi obfitości, które ufundowała Rada Rodziców CKZiU.

Galeria zdjęć: