Program profilaktyczny

W dniu 24.10.2017 funkcjonariusze I Komisariatu Policji w Sosnowcu, asp.szt. Rafał Grębosz i asp.szt. Marcin Drozd spotkali się z uczniami klas drugich Technikum nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w ramach realizacji programu profilaktycznego "Nie tylko alkohol rodzi przemoc".  Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy, świadomości oraz uwrażliwienie uczniów z klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Ponadto celem programu jest zwrócenie uwagi na przemoc występującą w środowiskach, w których funkcjonuje młodzież oraz wypracowanie postawy, w której młodzież będąc świadkiem występowania przemocy niezwłocznie informuje o tym fakcie odpowiednie służby. W trakcie zajęć zaprezentowane zostało zjawisko przemocy, jego formy i rodzaje, definicja prawna oraz odpowiedzialność karna wybranych artykułów Kodeksu Karnego dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Funkcjonariusze zaprezentowali filmy profilaktyczne dotyczące przemocy oraz wspólnie z uczniami przeprowadzili ich analizę.

Galeria zdjęć: