Prelekcje Policji

W dniach 19 i 22 stycznia 2018r. uczniowie klas 3ST, 3SM, 3AZ i 3BZ  uczestniczyli w  zajęciach w ramach programu profilaktycznego „Wkraczasz w dorosłość – wybieraj” prowadzonych przez funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji  w Katowicach, asp. Aleksandra Benisza.  Program ma na celu promować zdrowy – wolny od uzależnień tryb życia, jak również kształtować u młodych ludzi umiejętność dokonywania właściwego wyboru postępowania w sytuacjach trudnych.  Podczas zajęć uczniowie mogą zobaczyć, że to właśnie ich decyzja będzie miała wpływ na przyszłość zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.  Przedstawione im zostają także, jakie są konsekwencje prawne i społeczne zażywania alkoholu i narkotyków. Działania podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia stanowią realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii.

Galeria zdjęć: