O silnikach… w Technikum nr 5

 24.04.2018 w Technikum Samochodowo-Mechatronicznym w Sosnowcu odbył się wykład „Silniki cieplne” przedstawiony przez I.  Szczygła  pracownika Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

W pierwszej części wykładu został zaprezentowany Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Omówiono kierunki i formy kształcenia, laboratoria, zasady zaliczania przedmiotów. Przedstawiono dodatkowe formy aktywności Studentów: koła naukowe, sekcje sportowe czy też możliwości realizacji własnych pasji.

W drugiej części wykładu zostały zaprezentowane silniki cieplne i zostały omówione silniki z zewnętrznym  spalaniem. Przedstawiono wady i zalety tego rozwiązania. Omówiono zasadę działania, budowę i zastosowania kolejno silników parowych, silników Stirlinga oraz turbin gazowych. Pokazano pracę tych maszyn przy wykorzystaniu działających modeli.

Kolejna część wykładu była poświęcona silnikom z wewnętrznym spalaniem – silnikom spalinowym. Przedyskutowano silniki z zapłonem iskrowym, samoczynnym oraz silniki Wankla. Po omówieniu podstaw teoretycznych działania, konstrukcji i zastosowań tych silników nastąpiła prezentacja czterosuwowego, dwucylindrowego modelu silnika spalinowego z zapłonem iskrowym.  Uczniowie mieli okazję obejrzenia mechanizmów silnika oraz jego pracy.

Galeria zdjęć: