Międzynarodowa Konferencja

W dniu 14.09.2017r. uczniowie klasy 4SM Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego wraz z psychologiem szkolnymp. M. Hajdecką uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pt. „ Twoje Bezpieczeństwo- Nasza Sprawa. Praca w Holandii”, która odbyła się w Auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Konferencję zorganizowała Komenda Miejska Policji w Sosnowcu.Jej tematem było zjawisko handlu ludźmi. Przedstawicielki policji holenderskiej, na co dzień zajmujące się zwalczaniem tego rodzaju przestępczości, opowiedziały jak nie paść ofiarą tego procederu, podczas planowania i podejmowania pracy zagranicą.Wskazały miejsca i sposoby weryfikacji wiarygodności pracodawców i pośredników. Pierwsza część konferencji adresowana była zarówno do przedstawicieli instytucji mających styczność ze zwalczaniem tego rodzaju przestępczości i ze zjawiskiem bezrobocia jako takim, ale również do samych osób poszukujących pracy lub zamierzających wyjechać do pracy zagranicą. Druga część konferencji adresowana była już ściśle do przedstawicieli instytucji państwowych i społecznych, a jej przedmiotem były sposoby zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi oraz czynniki, które mają wpływ na jego skuteczność. Program realizowany jest przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Galeria zdjęć: