Dzień Języków Obcych

20 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych, który organizowany corocznie, ma na celu podkreślenie znaczenia znajomości języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej.

W ramach przygotowań, w trakcie zajęć z języków obcych,  uczniowie  przygotowywali plakaty zachęcające do nauki języków obcych oraz projekty na temat krajów europejskich, które  w dniu obchodów ozdobiły  korytarz szkolny.

Z przygotowanej na ten dzień przez nauczycieli języków obcych prezentacji multimedialnej, uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy  na temat  języków, którymi posługują się ludzie na całym świecie, a nawet podjąć próbę przeczytania najdłuższych słów w niektórych z nich. Ochotnicy wzięli udział w kwizach sprawdzających ich znajomość i biegłość w posługiwaniu się językami, których uczą się w szkole.   

Wszyscy uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości na temat języków, kultury, obyczajów, historii czy geografii krajów starego kontynentu biorąc udział w teście wiedzy o krajach europejskich.

Galeria zdjęć: