"Ciekawa lekcja"

W dniu 22 lutego 2018r. uczniowie klas 1AZ, 1BZ, 1SM i 1ST wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez dr Barbarę Wolek Śmieję z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w ramach cyklu „Ciekawa lekcja”. Pani Wolek – Kocur jest medioznawcą, kulturoznawcą i socjologiem. Wykłada zagadnienia związaneze współczesną kulturą audiowizualną, multimedialną oraz komunikacją kulturową. Współpracuje ze śląskimi i małopolskimi instytucjami kulturalno-oświatowymi na rzecz edukacji medialnej młodzieży. Podczas swoichzajęć, zatytułowanych „Stalking, cyberbullying, trolling, flaming... Agresja w sieci”wyjaśniła przyczyny i przedstawiła skutki agresji mającej swe źródła w świecie cyfrowym. Omówione zostały podstawowe pojęcia, wskazano nakonsekwencje prawne i przedstawiono wyniki badań nad agresją w sieci. Całość była merytorycznymwystąpieniem, opartym na psychologii mediów, wzbogaconym licznymi przykładami (w postaci grafik, printscreen’ów, plików video itp.), przedstawionym w przystępny sposób.

Galeria zdjęć: