BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS !

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach  organizuje spotkania świadków historiiz młodzieżą szkolną.Uczniowie CKZiU w Sosnowcu –Technikum nr 5,6 i CKU- czynnie włączyli się w obchody Roku dla Niepodległej i apel Związku Kombatantów. Polonistka p. Bożena Fulas zorganizowała  cykl spotkań dla młodzieży z żyjącym świadkiem i uczestnikiem II  wojny światowej  93-letnim majorem Zygmuntem Ociepką. Cieszę się, że można promować w szkołach  integrację wewnątrz i międzypokoleniową, a w młodzieży wzbudzać empatię i szacunek dla starszych osób – przekazała wicedyrektor CKZiU p. Barbara Kowalik. Tak szkoła przy Kilińskiego 25 i Legionów 9 upamiętnia walki o niepodległość Polski i mobilizuje uczniów do gromadzenia i badania źródeł historycznych, a także  zajęcia odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec osób starszych.

Galeria zdjęć: