Akcja honorowego oddawania krwi

W dniu 04.12.2017 roku pełnoletni uczniowie Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego,  Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 Samochodowo – Mechatronicznej wzięli udział w akcja honorowego krwiodawstwa. Krew można było oddać w specjalnie dostosowanym do tego celu autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.  Oddano prawie7 litrów „bezcennego daru”. Składamy serdeczne podziękowania za okazany dar sercaosobom, które wzięły udział w akcji.

Galeria zdjęć: