OTK

W dniach od 16 do 20 października  w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym , ZSZ nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr 7  Samochodowo-Mechatronicznejodbędą się obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017.  Przewidujemy lekcje wychowawcze  w klasach pierwszych i drugich poświęcone rozpoznawaniu swoich talentów , natomiast w klasach trzecich i czwartych  podejmujące zagadnienie rozwijania umiejętności, dzięki którym można odnieść sukces na rynku pracy.  Poza tym  zapraszamy  do obejrzenia prezentacji na szkolnym telebimie.